Mae gennym rwydwaith helaeth o bartneriaid llongau a logisteg

Rhowch leoliad eich cerbyd i ni unrhyw le yn y byd a byddwn yn trefnu casgliad i'r porthladd neu'r maes awyr rhyngwladol agosaf, yna byddwn yn trefnu cludiant addas ar gyfer eich cerbyd i'r DU.

Yn dibynnu ar leoliad eich cerbyd, bydd yn newid sut mae'ch cerbyd yn cael ei symud i'r Deyrnas Unedig. Mae ein dyfynbrisiau wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer eich cerbyd a'u prisio ar adeg ei greu i roi'r pris gorau posibl i chi. Dim cyfrifianellau cludo ffansi yma wrth i ni geisio defnyddio llongau cyfunol lle bo hynny'n bosibl i drosglwyddo'r arbedion i chi. Yn wahanol i gwmnïau cludo eraill rydym yn anad dim yn gwmni cofrestru - felly rydym yn teilwra ein dyfynbrisiau i amlinellu cyfanswm cost mewnforio eich cerbyd.

Ar ôl gweithio gyda myrdd o gwmnïau dros y blynyddoedd i gynorthwyo gyda symud cerbydau, nid oes unrhyw beth na allwn helpu i'w gludo i'r Deyrnas Unedig yn y ffordd fwyaf diogel posibl, a chyda llwythi rheolaidd ledled y byd mae gennym rwydwaith helaeth fel dim arall cwmni ar y farchnad.

YSWIRIANT MARINE

Mae ein dyfynbrisiau i gyd yn cynnwys yswiriant morol i gwmpasu'ch cerbyd mewn achos eithriadol o brin mae damwain yn ymwneud â'ch cerbyd.

AIR, TIR, AAS.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau i gludo'ch cerbyd. Os ydych chi ar frys neu'n symud rhywbeth o werth eithriadol, mae yna nwyddau awyr bob amser. Os yw'ch cerbyd yn agosach yn yr UE mae siawns uchel y gellir ei ddanfon ar gludwr, ac ar gyfer cerbydau sydd ar draws y cefnfor, gallwn drefnu eu cludo. Felly peidiwch â phoeni am ble mae'ch cerbyd, fe gawn ni yma.

LIASON LOGISTEG

Rydyn ni'n trin popeth ar eich rhan fel nad oes gennych chi hefyd. Mae hyn yn golygu bod gennych chi rywun bob amser i helpu trwy gydol yr holl broses o daith eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.

O ble ydych chi'n mewnforio?

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i wneud buddsoddiad sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein safle. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio'ch cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen cais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio'ch cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen cais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i wneud buddsoddiad sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein safle. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.