Beth yw eich cerbyd?

  Gwneud Cerbydau

  Model Cerbyd

  Blwyddyn Cerbydau

  Ble mae'r cerbyd?

  A yw'r car eisoes yn y Deyrnas Unedig?

  YdwNa

  Ble mae'r cerbyd?

  Ble mae'r Cerbyd wedi'i Gofrestru ar hyn o bryd?

  Beth yw'r cod ZIP yn America? (Os ydych chi'n ei wybod)

  Ym mha dref mae'r cerbyd wedi'i leoli ar hyn o bryd?

  A oedd y cerbyd wedi'i gofrestru o'r blaen yn y DU?

  Ydych chi wedi bod yn berchen ar y cerbyd am fwy na 6 mis wrth fyw y tu allan i'r DU am fwy na 12 mis?

  YdwNa

  Eich manylion

  Enw cyswllt

  Gyfeiriad e-bost

  Rhif ffôn

  Pryd ydych chi'n bwriadu symud i'r Deyrnas Unedig?

  A oes unrhyw beth arall yr hoffech i ni ei wybod?

  Gallai unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich mewnforio ein helpu i ddyfynnu'n fwy cywir. Ee A oeddech chi erioed wedi cofrestru car yn y DU o'r blaen? ... A oes gennych unrhyw addasiadau ar y cerbyd?