Mewnforio a Chofrestru'ch car yn y DU

Gall Fy Mewnforio Car gludo, addasu, profi a chofrestru cerbydau o unrhyw le yn y byd i'r DU.

OR

Rhwydwaith o longwyr ledled y byd

Rhwydwaith asiantau helaeth, yn cynnwys trafnidiaeth fewndirol, gweithdrefnau allforio a chludo cynwysyddion i'r DU.

Dim ond lôn brawf IVA preifat

Gallu unigryw i addasu, profi a chofrestru yn ddiogel - dim ond yn ein cyfleuster.

Cofrestriad DVLA llwybr cyflym

Ymroddedig DVLA cysylltiadau i sicrhau cofrestriadau effeithlon a llyfn.

Pa fathau o gerbydau ydyn ni'n eu mewnforio?

Mae cannoedd o gwsmeriaid y mis yn ein dewis i fewnforio popeth o archfarchnadoedd i superminis.

Symud i'r DU?

Os ydych wedi bod yn berchen ar y car am 6 mis ac wedi byw y tu allan i'r UE am 12 mis, gallwch fewnforio eich cerbyd yn ddi-dreth. Rydym yn gwneud hyn gan ddefnyddio cais Trosglwyddo Preswyliad.

Wedi prynu car?

Rydym yn trin y broses clirio tollau ar eich rhan, ac yn sicrhau ei bod yn gywir gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hyn yn sicrhau bod y swm cywir o TAW a'r ddyletswydd yn cael eu talu.

UE i'r DU?

Rydym yn delio â Chyllid a Thollau EM ar gyfer eich UE NEWYDD mynediad a sicrhau bod eich cofrestriad yn y DU yn cael ei gynnal mewn modd cost-effeithlon a sensitif i amser.

Eisoes yn y DU?

Byddwn yn hapus i gymryd drosodd eich mewnforio os yw'ch cerbyd eisoes yn y DU. Cael eich car wedi'i addasu, ei brofi a'i gofrestru cyn gynted â phosibl.

Ar ôl ei gludo a chlirio tollau rydym yn trefnu cludiant yswiriedig i'n cyfleuster i addasu, profi a chofrestru'ch cerbyd ar gyfer ffyrdd y DU.

Gwasanaeth mewnforio cerbydau pen-i-ben cyflawn! 

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud?

 • Diolch i chi am ofalu am fewnforio fy nghar. Rwy'n gwybod ei fod yn arbennig o heriol, ond diolch i'ch cysylltiadau llwyddwyd i gaffael y rhannau cywir a datrys pob mater yn brydlon ac yn foddhaol.

  TONY VANDERHARST (Toyota FJ Cruiser)

 • Diolch yn fawr i chi a'r tîm am wneud hyn i mi mor gyflym ac effeithlon. Os ydw i'n ddigon ffodus i fod angen mewnforio unrhyw geir neis eraill yn y dyfodol, byddaf yn siŵr o ddefnyddio'ch gwasanaethau eto.

  - Steve (2008 Ferrari F430 Scuderia)

 • Diolch am wneud gwaith da yn dod â'n cerbyd i'r DU a chwblhau'r trefniadau angenrheidiol. Byddwn yn ymdrechu i anfon cymaint â phosibl o gwsmeriaid Dubai at eich ffordd.

  - Neil a Karen Fisher (2015 Mitsubishi Pajero)

 • Mae'r platiau wedi cyrraedd, diolch yn fawr am eich holl gymorth, mae wedi bod yn bleser delio â'ch cwmni ac ni fydd gennyf unrhyw broblem yn lledaenu'r gair.

  - Trever Underdown (Cyfres Landrover 1)

Cysylltwch heddiw i gael dyfynbris sy'n benodol i'ch mewnforio. Mae ein dyfynbrisiau pwrpasol wedi'u rhestru yn ôl yr holl daliadau - gan atal unrhyw risg o gostau cudd!

CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

RHESYMAU I DEWIS FY MEWNFORIO CAR:

 • Arbenigwyr mewnforio cerbydau o'r UE a'r tu allan i'r UE
 • Rhwydwaith ledled y byd o gludo cynwysyddion
 • Yr unig lôn brofi IVA a ddelir yn breifat ar gyfer ceir teithwyr yn y DU
 • Tîm hynod brofiadol o arbenigwyr mewnforio, profi a chofrestru
 • Amser troi cyflymaf o ddrws i ddrws unrhyw gwmni yn y DU
 • Cofrestriadau DVLA llwybr cyflym
 • Rhwydwaith asiant a phartner helaeth ledled y byd
 • Trosiadau golau mewnol a pharatoi profion cydymffurfio

Mae My Car Import wedi bod yn mewnforio cerbydau i'r DU o bob cwr o'r byd am y 25 mlynedd diwethaf. Rydym yn cynnig dewis arall hawdd i gwsmeriaid sy'n dymuno mewnforio cerbyd i'r DU yn hytrach na gorfod ymgymryd â'r broses ar eu pen eu hunain. Rydym wedi adeiladu ein busnes ar wasanaeth proffesiynol o ddrws i ddrws sy'n cynnwys pob agwedd ar fewnforio eich cerbyd ac yn atal y problemau posibl os nad oes gennych ein tîm i'ch helpu chi. Mae gennym y wybodaeth helaeth a manwl sy'n ofynnol i wneud y penderfyniad i fewnforio cerbyd i'r DU yn un hawdd - rydym yma i gynnig yr ateb i fewnforio eich cerbyd i'r DU.

Os ydych chi'n adleoli i'r DU, wedi prynu car o unrhyw oed o dramor neu'n dod â'ch car Ewropeaidd i'r wlad, rydyn ni yma i helpu.

Defnyddiwch Fy Mewnforio Car ar gyfer eich mewnforio cerbyd a byddwch yn sicr wrth i ni ddefnyddio ein rhwydwaith busnes i fyd-eang, gwybodaeth am y diwydiant ac unigryw a weithredir yn breifat Profi IVA cyfleusterau i'ch sicrhau chi a'ch car yn ôl ar y ffordd yma yn y DU yn gyflym ac yn gost-effeithiol.

MEWNFORIO DIWEDDARAF

Gweld rhai o'r cerbydau diweddaraf rydyn ni wedi'u mewnforio

Dim ond admins WordPress sy'n gallu gweld y neges wall hon

Gwall: Ni ddarganfuwyd unrhyw swyddi.

Sicrhewch fod gan y cyfrif hwn bostiadau ar gael ar instagram.com.

Ein Hanes

Mae'ch cerbyd yn ddiogel gyda ni

 • 35+ Gwledydd a Fewnforir o
 • 4000+ Mewnforio Ceir
 • 30+ Mlynedd o Brofiad

Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU sydd wedi gwneud buddsoddiad sylweddol mewn DVSA a gymeradwywyd Profi IVA cyfleuster ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Mae My Import Import wedi perfformio Cymeradwyaethau Cerbydau Unigol (IVA) yn llwyddiannus ar filoedd o gerbydau a fewnforiwyd.

Bydd eich cerbyd yn cyrraedd ein hadeilad ac yn gadael wedi'i gofrestru'n llawn heb fod angen iddo gael ei yrru i ganolfan DVSA. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Rydym wedi ein lleoli mewn swyddfeydd a gweithdai pwrpasol yng Nghastell Donington, Swydd Derby, yn Nwyrain Canolbarth Lloegr ger Nottingham a Derby gyda mynediad hawdd o'r M1, M42 a'r A50. Ar gyfer ein cleientiaid rhyngwladol rydym 5 munud mewn car o Faes Awyr Dwyrain Canolbarth Lloegr a byddwn yn hapus i'ch casglu wrth gyrraedd. Ar y trên, defnyddiwch yr orsaf Parkway newydd sbon Dwyrain Canolbarth Lloegr.

EIN TÎM

Degawdau o brofiad

 • Gwefan Jack
  Jack Charlesworth
  RHEOLI CYFARWYDDWR
  Arbenigwr mewn cael unrhyw beth o supercar i supermini wedi'i fewnforio a'i gofrestru yn y DU
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Will
  Will Smith
  CYFARWYDDWR GWERTHU
  Mae Will yn marchnata'r busnes, yn delio ag ymholiadau, yn masnachu cleientiaid ac yn gyrru'r busnes i dir newydd.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Vikki
  Vikki Walker
  Rheolwr Gweithrediadau
  Mae Vikki yn cadw'r cogiau i droi yn y busnes ac yn rheoli'r holl dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r busnes.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Conor
  Conor Meehan
  Peiriannydd
  Mae gan Conor flynyddoedd o brif wybodaeth deliwr a pharatoi cerbydau
  LEFEL SGIL

tystebau

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud