Rydych chi yma:

A all unrhyw un arall lenwi'ch ffurflen ToR1?

Medi, 9 128
Yn anffodus, rhaid i chi lenwi'r ffurflen eich hun. Os penderfynwch ddefnyddio My Car Import i gynorthwyo gyda'r broses o ddod â'ch cerbyd i'r Deyrnas Unedig gallwn gynnig arweiniad ar unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Oherwydd natur y cais, rhaid i chi ei gwblhau. Mae gennym ie ...

Beth yw'r ffurflen TOR?

Medi, 9 140
Mae ffurflen trosglwyddo preswylydd yn ddatganiad o'r hyn rydych chi'n bwriadu ei fewnforio ond mae hefyd yn gadarnhad eich bod chi'n trosglwyddo'ch preswyliad i'r Deyrnas Unedig. Ni all unrhyw asiant cludo na thrydydd parti eich helpu i'w lenwi - ond gallwn roi arweiniad i chi os oes gennych unrhyw ymholiadau ....

Beth yw trosglwyddo preswylfa yn y DU?

Medi, 9 112
Cyflwynwyd y cynllun i helpu unigolion i symud i'r Deyrnas Unedig heb orfod talu TAW na Dyletswyddau ar eu heiddo. Os ydych wedi byw y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ac yr hoffech wneud y DU yn brif le preswyl newydd ichi yna efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun. Rhaid i chi ...
Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.