Autozone Mewnforwyr Cerbydau ledled y Byd PROFIADAU MEWNFORIO Autozone Profi IVA llawn Bydd eich car yn cydymffurfio'n llawn yn y DU Autozone 30 Blynyddoedd o Brofiad Gwybodus, Proffesiynol ac Effeithlon. Autozone 4000+ o geir wedi'u mewnforio O Supercar i Supermini - Rydyn ni'n Arbenigwyr!

Y BROSES MEWNFORIO

PROFIADAU MEWNFORIO CERBYD y DU

Yn My Car Import rydym yn cynnig y gwasanaeth unigryw o drin eich diddordebau yn llwyr wrth fewnforio car i'r DU o unrhyw le yn y byd. Gyda blynyddoedd lawer o brofiad yn mewnforio ac allforio cerbydau ledled y byd yn fasnachol, rydym yn sylweddoli pa mor gymhleth yw proses os nad oes gennych unrhyw brofiad blaenorol. Rydym yma i helpu ac rydym yn falch o gynnig gwasanaeth cyflym, cyfeillgar, personol i chi i fodloni'ch gofynion penodol o fewnforio cerbydau.

Isod mae'r broses fewnforio gyflawn y mae'r rhan fwyaf o gerbydau yn ei chyflawni, yr ydym yn ei chynnig ond gallwn helpu gyda chymaint neu gyn lleied ag sydd ei angen arnoch ac mae pob cerbyd yn amrywio. Felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu am ddyfynbris.

Sicrhewch ddyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd gyda My Car Import

Beth yw eich cerbyd?

Gwneud Cerbydau

Model Cerbyd

Blwyddyn Cerbydau

Ble mae'r cerbyd?

A yw'r car eisoes yn y Deyrnas Unedig?

YdwNa

Ble mae'r cerbyd?

Ble mae'r Cerbyd wedi'i Gofrestru ar hyn o bryd?

Ym mha dref mae'r cerbyd wedi'i leoli ar hyn o bryd?

Ydych chi wedi bod yn berchen ar y cerbyd am fwy na 6 mis wrth fyw y tu allan i'r DU am fwy na 12 mis?

YdwNa

Eich manylion

Enw cyswllt

Gyfeiriad e-bost

Rhif ffôn

Pryd ydych chi'n bwriadu symud i'r Deyrnas Unedig?

Unrhyw ragor o wybodaeth?

Cliciwch yma i ddarparu mwy o fanylion am eich mewnforio

Gallai unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich mewnforio ein helpu i ddyfynnu'n fwy cywir

Lleoliad a Gwybodaeth am Gerbydau

Gadewch inni ble mae'ch cerbyd, unrhyw le yn y byd ynghyd â manylion eich car gan ddefnyddio ein ffurflen ddyfynnu. Mae dyfynbris pwrpasol yn cael ei lunio sy'n ystyried y prisiau cludo diweddaraf a'r gofynion unigryw sydd eu hangen i gofrestru'ch cerbyd. Unwaith y byddwch yn hapus gyda'r dyfynbris, gallwn ddechrau proses fewnforio eich cerbyd.

Logisteg a Thrafnidiaeth Fyd-eang

Rydym yn trefnu casglu'ch cerbyd i'r porthladd neu'r maes awyr rhyngwladol agosaf ac yn trefnu'r cludo nwyddau cefnfor neu'r cludiant ffordd ar gyfer eich cerbyd i'r DU. Mae fframiau amser yn amrywio yn dibynnu ar y wlad y tarddodd a'r dull cludo.

Tollau a Chyflenwi

Rydym yn clirio'ch cerbyd trwy Tollau'r DU ac yn cwblhau eich Hysbysiad o gyrraedd cerbyd gyda Cyllid a Thollau EM. Os yw'ch cerbyd wedi'i drefnu ar gyfer addasiadau byddwn yn casglu'ch cerbyd a'i ddanfon i'n hadeilad yng Nghastell Donington. Os ydych chi'n dewis cofrestru'ch cerbyd o bell yna bydd yn cael ei ddanfon atoch chi.

Addasiadau a Phrofi

Os oes angen prawf IVA ar eich cerbyd byddwn yn gwneud cais prawf IVA i VOSA ar eich rhan. Yna byddwn yn paratoi'ch cerbyd i fodloni safonau ffyrdd y DU i sicrhau ei fod yn gyfreithlon ar y ffyrdd. Gwneir MOT i sicrhau ei bod yn ddiogel ei defnyddio heblaw am gydymffurfio. Mae ein technegydd hyfforddedig yn cyd-fynd â'ch cerbyd trwy ein prawf IVA yn ein cyfleuster profi achrededig ISO 17025 newydd sbon. Yn ystod y broses hon, mae eich cerbyd wedi'i yswirio'n llawn.

Camau terfynol

Rydym yn cyflwyno'ch cais cofrestru i'r DVLA gyda'r canlyniadau profion cysylltiedig a phrawf o gydymffurfiad. Yna mae'ch cerbyd yn barod i'w gasglu neu ei ddanfon gyda phlatiau Cofrestru a threth ffordd, sy'n gwbl gyfreithiol ar ffordd y DU.

Rydym yn arbenigwyr ar fewnforio cerbyd unrhyw le yn y byd, yn cael dyfynbris heddiw i dderbyn cost wedi'i theilwra ac yn gwbl gynhwysol i fewnforio eich cerbyd yn y DU a'i gofrestru.

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.