Rydych chi yma:

Beth os bydd fy ngherbyd yn methu ei brawf MOT?

Medi, 9 58
Os yw'ch cerbyd yn methu prawf MOT, bydd angen atgyweiriadau adferol arno i sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y ffordd. Mae hyn yn golygu na ellir cofrestru'ch cerbyd nes bod y prawf MOT wedi'i basio. Os ydym yn mewnforio eich cerbyd a'i fod gyda ni yna gallwn wneud unrhyw waith ar ôl darparu ...

A ddylech chi MOT eich mewnforio clasurol?

Medi, 9 59
Mae'r rheolau eithrio MOT wedi agor y llifddorau ar gyfer rhai ceir clasurol prin sy'n dod i mewn i'r DU. Rydym yn cofrestru cannoedd o geir clasurol bob blwyddyn ac os oes angen cymorth arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Un peth y byddem yn ei argymell serch hynny, MOT profi eich car clasurol. M ...

Pam mae angen prawf MOT arnoch chi?

Medi, 9 75
Mae'r prawf MOT yn arwydd bod cerbyd yn addas i'r ffordd ac yn ddefnyddiadwy ar y ffyrdd. Yn y Deyrnas Unedig, mae'n ofynnol iddo gofrestru cerbydau ac fe'i cynhelir yn flynyddol. Mae methiannau MOT cyffredin yn nodweddion diogelwch sy'n ymwneud ag ataliad, breciau a gwrthrychau rhydd. Bydd y mwyafrif o fewnforion yn methu oherwydd eu goleuadau ...

Pryd fydd angen MOT ar eich car?

Medi, 9 63
Mae'r MOT yn cael ei gynnal unwaith y flwyddyn yn y Deyrnas Unedig ac mae'n para am flwyddyn gyfan. Ni ellir gyrru cerbyd ar y ffordd heb MOT dilys os yw wedi'i gofrestru yma. Bydd eich cerbyd yn cael prawf MOT oni bai ei fod o dan dair oed a bydd angen un arno bob blwyddyn ar ôl iddo gael ...
Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.